Het hele parlement is voor toetreding tot EU

László Marácz

Het kamp van de voorstanders van Hongarije's toetreding tot de EU telt in principe al de vier politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het Hongaarse parlement: de linkse Hongaarse Socialistische Partij (MSZP), het links-liberale Verbond van Vrije Democraten (SZDSZ), het rechts-liberale FIDESZ-MPP en het conservatief-christelijke Hongaars Democratisch Forum (MDF). Het blok van de regeringspartijen MSZP en SZDSZ houdt dus onvoorwaardelijk vast aan de toetreding tot de EU in 2004.

De opinies in het rechtse kamp laten meer verdeeldheid zien. Nu de beslissing over de toetreding dichterbij komt, worden in oppositionele kringen steeds meer eurosceptische meningen geventileerd. Dat geldt echter niet voor de kleinere oppositiepartij, het MDF.

De partijleidster van het Forum, de charmante Ibolya Dávid, heeft verklaard dat er 'voor Hongarije geen ander alternatief is dan de EU.' Het MDF baseert zich op het erfgoed van wijlen partijvoorzitter József Antall, de eerste democratisch gekozen premier van Hongarije die vond dat de geopolitieke belangen van kleine Centraal-Europese staten zoals Hongarije ingeklemd tussen de grootmachten Duitsland en Rusland het beste gewaarborgd zijn in een Europees statenverband. Het MDF wil derhalve koste wat kost toetreden.

Binnen de MSZP wordt vooral het sociaal-economische belang van toetreding benadrukt. Verder ziet zij de laatste aanpassingen die door de Europese Commissie van Hongarije worden verlangd niet als een onoverkomelijk probleem.

MSZP-prominent en oud-premier Gyula Horn, die nu als adviseur voor EU-zaken van premier Medgyessy optreedt, is ervan overtuigd dat Hongarije aanzienlijke subsidies uit Brussel zal ontvangen om daarmee de hardste klappen in de landbouwsector op te vangen en de achtergebleven regio's in Oost-Hongarije verder te ontwikkelen, mits 'op regionaal niveau goede en professionele subsidieaanvragen worden voorbereid'.

Toch is Hongarije's toetreding tot de EU nog geen gelopen race. Dit ondanks de positieve voortgangsrapportage van de Europese Commissie, het feit dat de acceptatie van de EU onder de Hongaarse bevolking tussen de 60% en de 70% schommelt en er in het Hongaarse parlement een ruime meerderheid voor toetreding is. De regering-Medgyessy en andere voorstanders zullen nog een aantal hordes moeten nemen.

Ten eerste: de Hongaarse grondwet moet op verschillende punten aangepast worden aan de wetgeving die geldt binnen de Europese Unie. Een voorbeeld is het toekennen van stemrecht in lokale verkiezingen aan EU-ingezetenen die in Hongarije wonen. Voor deze noodzakelijke grondwetswijzigingen is echter minimaal een tweederde meerderheid in het parlement vereist. Zonder steun van FIDESZ-MPP is de linkse regeringscoalitie hiervan niet verzekerd.

Ten tweede: tot irritatie van de regering-Medgyessy en andere voorstanders van de toetreding verbindt FIDESZ-MPP de steun aan de grondwetshervorming aan de onderhandelingsresultaten die de Hongaarse regering de komende maanden in Brussel zal boeken. De regering-Medgyessy voelt zich onder druk gezet en heeft gedreigd met nieuwe verkiezingen die het kamp van de voorstanders de tweederde parlementaire meerderheid zou moeten opleveren. Hiermee dreigt de toetreding tot de EU tot een speelbal van de interne politieke verhoudingen in Hongarije te verworden.

Bronnen: Nepszabadsag, Magyar hirlap, www.mszp.hu.

Omhoog
Terug naar archief