Economische overzicht van Slowakije

Jan Limbeek

In de periode 2002-2008 groeide de Slowaakse economie hard: gemiddeld 6,6 procent per jaar. De werkloosheid nam snel af, de inflatie bleef laag. Het vrij grote tekort op de lopende rekening werd vooral gefinancierd door buitenlandse investeringen, zodat de buitenlandse schuld laag bleef (27 procent eind 2008).

Het was een gezonde groei, zonder veel tekenen van oververhitting. Door de introductie van de euro op 1 januari 2009 en de gezonde bancaire sector, verwachtten deskundigen aanvankelijk beperkte negatieve gevolgen van de kredietcrisis. Desondanks kromp de economie met ruim 11 procent in het eerste kwartaal van 2009, vooral door de teruglopende export. Wel verwacht het IMF een snel herstel van de Slowaakse economie.

Vergeleken met de prognose van april 2009 verwacht het IMF nu, een half jaar later, een forsere economische krimp in 2009 van -2,1 naar -4,5 procent, maar ook een robuuster herstel van de groei in 2010 van 1,9 naar 3,7 procent. Opvallend is dat het IMF de werkloosheid voor 2009 en 2010 lager inschat dan het in april deed. Volgens de prognose is het nationaal inkomen per Slowaak in 2010 alweer hoger dan in 2008.

In alle landen van Midden- en Zuidoost-Europa is de koopkracht hoger dan het dollarequivalent van hun nationale munt suggereert. Het nationaal inkomen per Slowaak was in 2002 nog 64 procent hoger dan het leek wanneer men keek naar het bbp per hoofd van de bevolking in dollars. Met andere woorden, in werkelijkheid was het gemiddelde inkomen per Slowaak bijna drie keer hoger. In 2008 was het Slowaakse inkomen in koopkrachtpariteiten nog maar 20 procent hoger dan het dollarinkomen.

Opvallend is dat het IMF niet meer zoals in het verleden aandringt op grote bezuinigingen. Het fonds vindt tegenwoordig dat deze de crisis verdiepen en waardeert de op peil blijvende overheidsuitgaven als 'automatische stabilisatoren'. Alleen als het kan zouden de Slowaakse autoriteiten in de toekomst hun tekorten wat verder kunnen terugbrengen. De opstellers van het laatste IMF-rapport van 2 juli 2009 over de Slowaakse economie benadrukten 'dat sociale uitgaven en overheidsinvesteringen zouden moeten horen bij de uitgavenprioriteiten en beschermd zouden moeten worden'.

Enige economische indicatoren van Slowakije, 2002-2010
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Groei BBP (%) 4,8 4,7 5,2 6,6 8,5 10,4 6,4 -4,7 3,7
BBP per capita ($) 4.563 6.197 7.853 8.903 10.382 13.924 17.646 16.313 17.789
BBP per capita in ppp($)* 12.690 13.574 14.617 16.031 17.945 20.355 22.097 21.374 22.481
Inflatie (jaargemiddeld %) 3,3 8,6 7,5 2,7 4,5 2,7 4,6 1,5 2,3
Werkloosheid (%) 18,6 17,5 18,1 16,2 13,3 11,0 9,6 10,8 10,3
Overheidssaldo (%BBP) -5,7 -2,8 -3,2 -2,8 -3,5 -2,0 -2,5 -5,2 -4,5
Saldo lopende rekening (%BBP) -7,9 -5,9 -7,8 -8,5 -7,0 -5,3 -6,5 -8,1 -7,8

Opm.: de gegevens over 2009 en 2010 zijn prognoses.
* PPP (koopkrachtpariteiten) geeft aan wat de werkelijke koopkracht is binnen een land. Ppp wordt weergegeven in internationale dollars. De basis zijn de Verenigde Staten, waar de internationale dollar (ppp) dan ook gelijk is aan de Amerikaanse dollars.
Bron: World Economic Outlook Database (IMF, oktober 2009)

Omhoog
Terug naar artikelen