In de rubriek 'Russisch leven' worden korte nieuwsberichten uit Russische kranten en weekbladen weergegeven. Het gaat om zaken die de Nederlandse kranten gewoonlijk niet halen, maar wel inzicht geven in het Russisch bestaan.

SEKSUELE REVOLUTIE
Na de ondergang van het communisme heeft zich onder de Russische - en zeker onder de Moskouse - jeugd een seksuele revolutie voltrokken. De gemiddelde leeftijd waarop Moskouse jongeren seks beginnen te bedrijven is gedaald van 17 - 18 jaar voor jongens en van 19 jaar voor meisjes naar 15 - 16 jaar voor beiden.

De revolutie blijkt verder uit de toename van het aantal abortussen en geslachtsziekten. In de eerste helft van de jaren negentig steeg het aantal abortussen, gepleegd door meisjes jonger dan 19 jaar, van tien- tot vijftienduizend per jaar. Het aantal gevallen van syfilis onder tieners tussen de 15 en 17 jaar steeg met 70 keer tot 1213 in 1995. Zo rond 1996 werd een piek bereikt rond deze problemen, waarna zich een langzame daling inzette.

Deze daling kon worden bereikt doordat vanaf het midden van de jaren negentig seksuele voorlichtingsprogramma's voor jongeren werden ingevoerd en er condoomautomaten in de Russische hoofdstad verschenen. Niettemin zijn de problemen rond geslachtsziekten en tienerabortussen nog steeds zeer ernstig te noemen.

Argoementy i Fakty, 2000, nr. 5

BUITENLANDSE AUTO'S
In het vorige decennium zijn door de liberalisering van de buitenlandse handel op de Russische wegen buitenlandse auto's verschenen. In de officiële autoverkoopcijfers over 1999 hadden verschillende buitenlandse merken de volgende marktaandelen: Daewoo 29 procent, Nissan en Toyota ieder 9 procent, Volkswagen 7 procent, Skoda en Hyundai ieder 3 procent, Renault en Ford ieder 2,5 procent en Honda 2 procent. De restcategorie 'andere merken' nam 19 procent voor haar rekening.

Kommersant, 5-2-2000

RELIGIE IN MOSKOU
In Moskou moesten religieuze organisaties zich opnieuw officieel laten registreren bij de justitiële autoriteiten. Door deze herregistratiecampagne daalde het aantal officiële 'religieuze organisaties' in de stad van 647 naar 436. Ruim tweehonderd organisaties hebben de procedure dus achterwege gelaten of een fout gemaakt in de registratieprocedure.

Van de Moskovieten noemt 54 procent zich orthodox, 3 procent islamiet, 0,4 procent katholiek, 0,3 procent joodsgelovige en 1 procent hangt een 'andere religie' aan. Ongelovig noemt zich 39 procent van de Moskovieten en 3 procent twijfelt of hij of zij gelovig is.

Sektes en alternatieve religies worden door orthodoxe gelovigen dikwijls 'destructieve culten' genoemd, waaronder kerkgenootschappen vallen als de Jehovagetuigen (15.000 aanhangers in Moskou), Hare Krishna (3000 aanhangers) en de Scientology Kerk (duizend aanhangers).

Argoementy i Fakty, 2000, nr. 8

MOBIELE OPENBARE TOILETTEN
In 1997 verschenen er op de Moskouse straten mobiele openbare toiletten: blauwe cabines van Duitse makelij. Vóór die tijd waren er wel openbare toiletten op stations en bij toeristische bezienswaardigheden, maar daar kan men het beter niet over hebben. Echt veel openbare toiletten zijn er nu nog steeds niet: in Moskou met zijn tien miljoen inwoners staan 1500 blauwe cabines, terwijl de 4,5 miljoen Berlijners terechtkunnen in 15.000 cabines.

In het centrum van Moskou worden de cabines één maal per dag schoon gemaakt, buiten het centrum 'minstens één keer per week'. Een openbaar toiletbezoek kost vier roebel. Gewoonlijk krijgen scholieren, studenten en gepensioneerden korting op de prijzen van openbare voorzieningen, maar bij deze toiletten is dat er niet bij.

Oudere vrouwen innen het plasgeld. Ze zijn erg tevreden over de nieuwe cabines, want ze geven geen luchtjes af en laten geen geluiden door. Een cabine moet tien jaar mee kunnen. Men is van plan ze daarna te verkopen aan Russische gezinnen voor op de datsja.

Argoementy i Fakty, 2000, nr. 8

DIENSTPLICHT
Het Russische leger telt momenteel 1,2 miljoen manschappen. De verhouding tussen dienstplichtigen en beroepsmilitairen is 3:1. Een onderdeel van de hele discussie over mogelijke militaire hervormingen is de vraag of Rusland een volledig beroepsleger moet krijgen. Vladimir Poetin heeft zich inmiddels uitgesproken voor een zeer geleidelijke verschuiving naar een beroepsleger.

Een volledige vervanging van dienstplichtigen door beroepsmilitairen zou nu 18,5 miljard roebel (ongeveer 1,3 miljard gulden) aan extra uitgaven vergen. Voorstanders van deze hervorming zeggen echter dat je drie dienstplichtigen voor één beroepsmilitair kan inruilen, maar dat is een berekening waar de generale staf absoluut niet mee instemt.

Kommersant, 25-2-2000

VALSE DOCUMENTEN
In Moskou kan men op 120 plekken in de stad valse persoonlijke documenten bestellen. Een bekende plek zijn de straatkiosken bij metrostation Arbatskaja. Voor een prijs tussen de honderd en driehonderd dollar fabriceert men een vervalst universitair diploma van minder bekende universiteiten. (Een diploma van de Moskouse Staatsuniversiteit vervalsen, doen de vervalsers niet.) In deze tamelijk openbare verkoop worden ook minder gewichtige documenten aangeboden.

Een andere vorm van vervalsing is het maken van fake-documenten, waardoor men kan inspelen op het Russische fanatisme voor documenten. Zo bezat een gearresteerde criminele leider uit Jekaterinboerg een document van het 'Bestuur voor Speciale Transporten', dat helemaal niet bestaat.

Voor vervalsingen van echt waardevolle persoonlijke documenten moet men zich wenden tot gespecialiseerde criminele bendes en meer geld neertellen. Op de Moskouse zwarte markt kost een rijbewijs 200 tot 250 dollar, een binnenlands paspoort 500 tot 700 dollar, een buitenlands paspoort 400 tot 500 dollar en pasjes van de politie, de geheime dienst FSB en de belastingdienst 600 tot 1000 dollar.

Izvestija, 23-3-2000

TBC
Tuberculose werd de laatste jaren beschouwd als een typische Derde Wereldziekte, maar lijkt tegenwoordig de rest van de aardbol te heroveren. Dit geldt ook voor Rusland. In de laatste jaren van de Sovjet-Unie werd het land tbc-vrij verklaard, maar verleden jaar werden er per 100.000 inwoners van Rusland 77,6 gevallen van tbc geregistreerd. Dat waren er al weer 3,4 meer dan in 1997 (74 gevallen per 100.000 inwoners).

Als oorzaken van de nieuwe opmars van tbc worden genoemd de sterkere resistentie van tbc-bacillen, de legale en illegale instroom van vluchtelingen, de toegenomen armoede en de daaruit volgende slechtere voedingsgewoontes en sanitaire omstandigheden.

Izvestija, 24-3-2000

WOLKENKRABBERS
In de hervorming van Moskou tot moderne wereldstad heeft het stadsbestuur onder burgemeester Joeri Loezjkov op 25 maart een nieuw programma gestart: 'Een nieuwe ring van Moskou'. Het plan bestaat uit het bouwen van een ring van 60 wolkenkrabbers van 44 etages rond het stadscentrum. Het project gaat vijf miljard dollar kosten.

Omdat dit bedrag noch door het stadsbestuur noch door buitenlandse investeerders kan worden opgehoest, moet het stapsgewijs worden uitgevoerd: flat voor flat wordt gebouwd en met de inkomsten uit een gebouwde wolkenkrabber kan de volgende worden gefinancierd. Op 25 maart werd het fundament gelegd voor de eerste wolkenkrabber aan de Davydovstraat in de buurt van de Poklonnaja gora (Ereberg).

In de nieuwe torenflats moeten woningen, winkels en kantoren komen. De verkoopprijs per vierkante meter vloeroppervlakte zal naar verwachting tussen de 1300 en 1400 dollar liggen. De wolkenkrabber aan de Davydovstraat krijgt 440 koopwoningen. Na de Davydovstraat staan wolkenkrabbers aan de Maarschalk Zjoekov Prospekt en de Lenin Prospekt gepland.

Izvestija, 25-3-2000

DEMOGRAFIE MOSKOU
In 1989 bereikte het officiële inwonertal van Moskou een piek van 8.972.300 inwoners. Echter, ook Moskou lijdt tegenwoordig onder de bevolkingsdaling in Rusland. In 1999 telde de hoofdstad 8.537.300 inwoners. Sommige prognoses zeggen zelfs dat in 2045 het aantal bejaarden in Moskou twee maal zo groot zal zijn als het aantal jongeren. Voor 2020 verwacht men een inwonertal van 8,2 miljoen.

Dat de daling niet al te hard gaat komt voornamelijk door de jaarlijkse instroom van 60.000 'immigranten' die naar verwachting nog decennia lang zal doorgaan. De meerderheid van de nieuwkomers is jonger dan 35 jaar. Deze instroom moet ook de dreigende snelle vergrijzing van de Moskouse bevolking tegengaan.

Argoementy i Fakty, 2000, nr. 13

Samengesteld door René Does

Omhoog
Terug naar archief