Boris Jeltsin (1931-2007)

Op 23 april overleed op 76-jarige leeftijd Boris Nikolajevitsj Jeltsin, de eerste president van Rusland. Prospekt verzamelde uit de Russische kranten enkele herinneringen van vooraanstaande landgenoten die Jeltsin op het hoogtepunt van zijn macht gekend hebben.

Vladimir Poetin, president van Rusland:
'Op initiatief van Boris Jeltsin werd een nieuwe Grondwet aangenomen die de mensenrechten tot de hoogste waarde uitriep. Deze bood de mensen de mogelijkheid hun gedachten vrijelijk te uiten, op vrije wijze de machthebbers van hun land te kiezen en hun kunstzinnige en economische plannen te realiseren.'

Jegor Gajdar, voormalig premier van Rusland (1991-1992):
'Wat hem vooral moet worden nagegeven is dat het dankzij hem is gelukt om te voorkomen dat de ondergang van het sovjetstelsel uitliep op een bloedbad.'

Michaïl Gorbatsjov, oud-president van de voormalige Sovjet-Unie:
'Ik ben met Boris Nikolajevitsj verbonden door gezamenlijke arbeid en het nemen van principiële beslissingen. Wij hadden ook meningsverschillen, maar die waren een weerspiegeling van wat er in het land aan de hand was.'

Jevgeni Jasin, voormalig minister van Economische Zaken (1994-1997):
'Feitelijk bouwde hij een muur van "jonge hervormers" om zich heen. Het resultaat is dat wij nu een markteconomie hebben.'

Anatoli Tsjoebajs, bedenker en uitvoerder van het privatiseringsprogramma onder Jeltsin:
'Ik ben diep bedroefd om zijn overlijden. Ik vind dat Boris Nikolajevitsj het absoluut onmogelijke voor elkaar kreeg: hij leidde ons uit de onvrijheid naar de vrijheid. Misschien dat men hem na zijn dood - zoals in Rusland gebruikelijk is - pas echt gaat waarderen. Ik hoop het in ieder geval.'

Vladimir Zjirinovski, partijleider van de Liberaal-Democratische Partij van Rusland en vice-voorzitter van de Staatsdoema:
'Onder Jeltsin heeft het land de grootste vrijheid gekend. Geen enkele politieke partij of maatschappelijke organisatie werd registratie geweigerd. Ze mochten allemaal aan verkiezingen meedoen. Op de televisie werden de meest uiteenlopende meningen geuit en geen enkele beperking werd daarop ingesteld.'

Vitali Tretjakov, hoofdredacteur van het weekblad Moskovskije Novosti:
'Feitelijk was Jeltsin (al in de sovjettijd) de eerste oppositiepoliticus van het land en in die hoedanigheid kwam hij ook aan de hoogste macht, hoewel eerlijk gezegd niet in een directe confrontatie (via verkiezingen) met Gorbatsjov. Maar die zou Gorbatsjov ook niet gewild hebben.'

Sjamil Tarpisjev, president van de Russische Tennisfederatie:
'Een direct verband tussen het feit dat Boris Jeltsin tennis verafgoodde en de laatste successen van de Russische tennisschool is er niet. Zo doet Vladimir Vladimirovitsj Poetin aan judo, maar in die tak van sport zijn wij zeker niet de besten. Een initiatief moet wel in vruchtbare aarde vallen.'

Omhoog
Terug naar archief