Moskovieten moeten betalen voor parkeren

René Does

Het Moskouse gemeentebestuur heeft een besluit genomen dat veel opwinding heeft veroorzaakt in de Russische hoofdstad, namelijk een proef met de invoering van betaald parkeren in het stadscentrum. Algemeen wordt verwacht dat de proef de voorbode is van een veel bredere invoering van betaald parkeren. Uiteindelijk moeten meer automobilisten het openbaar vervoer in of misschien zelfs de fiets op om de enorme verkeerscongestie op de Moskouse wegen te ontlasten. Ook in Moskou roept autorijden en alles wat daarmee samenhangt veel emoties op.

afbeelding proefgebied

Proefgebied betaald parkeren. Foto: parking.mos.ru

Met de vergroting van de welvaart in het afgelopen decennium en het daardoor snel uitgebreide autobezit zijn de wegen in Moskou overvol geworden. Meestal is stapvoets rijden het enige dat mogelijk is.

Door de invoering van betaald parkeren hoopt het Moskouse gemeentebestuur de overvloed aan auto´s in verhouding tot de wegeninfrastructuur in te perken en de gemiddelde rijsnelheid in het centrum van de stad te verhogen van de huidige 5 naar 15 kilometer per uur.

De proef met betaald parkeren is gestart op 1 november en loopt tot 1 maart 2013. Het gaat om twintig straten in het stadscentrum, de Petrovka, de Karetny Rjad en omliggende kleinere straten. De prijs voor betaald parkeren hier is 50 roebel (€1,25) per uur.

Geen automobilist kan het in de betreffende straten ontgaan dat er een betaald parkeerzone wordt genaderd, want langs de straten is een wirwar aan borden geplaatst. Op illegaal parkeren staat een boete van 2.500 roebel, maar boetes worden pas vanaf half december echt geïnd. Tot die tijd moeten waarschuwingen weerspannige automobilisten aan het idee van betaald parkeren doen wennen. Recidivisten krijgen later een boete van 5.000 euro (125 euro).

Er kan betaald worden via parkeerautomaten (parkomaty) op straat, SMS (nummer 7757), via de internetsite parking.mos.ru en met een creditcard.

Er zijn twee groepen die zich heel boos maken over het betaald parkeren. Allereerst de bewoners van het stadscentrum met een auto, en ten tweede automobilisten in het algemeen. De eerste groep heeft uitgerekend dat ze maandelijks 18.000 (450 euro) roebel per maand kwijt zijn aan het betaald parkeren, want zij mogen alleen tussen acht uur ´s avonds en acht uur ´s ochtends gratis parkeren.

Op Facebook hebben zij een protestgespreksgroep opgericht: ´Betaalde parkeerplaatsen in het centrum van Moskou. Bewoners zijn tegen´. Ook hebben zij onder deze titel een protestpetitie gestuurd naar het stadsbestuur en het Openbaar Ministerie. Zij stellen dat niet zij de verkeers- en parkeerproblemen in het stadscentrum veroorzaken, maar de mensen die van buiten met een auto het gebied bezoeken.

afbeelding van betaalde parkeerplaatsen

Parkeerbord in Moskou. Foto: mos.ru.

Maar ook die laten protestgeluiden horen. Vicevoorzitter Viktor Pochmelkin van de Automobilistenbeweging van Moskou stelt: ´Betaald verklaren wat gisteren gratis was kan alleen als er daarvoor extra diensten worden aangeboden. Maar dat is hier niet het geval.´

Het is inderdaad zo dat automobilisten naast het ook al overvolle openbaar vervoer in Moskou nauwelijks alternatieven hebben. Zo kent de stad geen bovengrondse of ondergrondse parkeergarages, en die zullen er voorlopig ook niet komen. In het centrumdistrict is er nu al een tekort van 160.000 parkeerplaatsen voor de inwoners en nog eens een tekort van 100.000 parkeerplaatsen voor bezoekende automobilisten.

Niettemin zal het stadsbestuur na afloop van het experiment zeer waarschijnlijk doorgaan met de voorgenomen uitbreiding van betaald parkeren. En wel cirkelsgewijs vanuit het stadscentrum: eind 2013 binnen de eerste rondweg rond het stadshart (de Boulevardring), eind 2014 binnen de Tuinring en eind 2015 binnen de Derde Transportring. Het stadsbestuur wijst hierbij altijd naar de praktijk in grote westerse steden, waar betaald parkeren in het stadscentrum al lang gebruik is en alleen maar strenger en duurder wordt.

Maar de Moskouse automobilisten zullen blijven wijzen op de veel slechtere dienstverlening, parkeervoorzieningen en openbaar vervoervoorzieningen in ruil voor de parkeergelden en zullen daarom blijven stellen dat het gemeentebestuur met de huidige plannen voor betaald parkeren de auto vooral als ´melkkoe´ gebruikt.