Leven voor Russen wordt duurder in 2014

René Does

Nieuwjaar in Rusland is niet alleen een periode van feestvieren, lekker eten en twee weken vakantie, maar ook een jaarlijks moment waarop de machthebbers lastenstijgingen voor het komend jaar bekend maken. De afgelopen jaarwisseling was dit niet anders. Te meer omdat de Russische economie naar verwachting de komende jaren een periode van ´stagnatie´ zal doormaken met lage economische groei.

Het wordt voor de Russische regering door de voorspelde stagnatie moeilijker de overheidsfinanciën op orde te houden. Een van de manieren waarop dit moet worden gewaarborgd is hogere tarieven en belastingen voor de bevolking.

Welke lasten voor de Russische bevolking zullen in 2014 stijgen? Dat zijn de volgende:

Het salaris van de gemiddelde Rus zal komend jaar naar verwachting nauwelijks toenemen. Er wordt een inkomstenstijging van de bevolking van 3,3 procent verwacht. Dit cijfer is echter lager dan de voorspelde inflatie van 6 tot 7 procent.

Tegenover bovenstaande lastenverzwaringen en sombere inkomensverwachtingen staan enkele positieve berichten voor de Russen, namelijk:

Al met al wordt het leven van de Russen in 2014 onder de streep van alle bovengenoemde maatregelen dus flink duurder. De president van de Russische Confederatie van Consumentenverenigingen, Dmitri Janin, zei op 28 december tegen de krant Novyje Izvestija: ´Het volgend jaar zal voor de Russen waarschijnlijk het zwaarste worden van het afgelopen decennium. En hierbij zal niet op hulp van de overheid moeten worden gerekend. De burgers zullen het zelf moeten oplossen.´