Krim terug naar Rusland (5): pensioenen

René Does

Extra inkomen: dit was een van de redenen waarom de inwoners van de Krim de aansluiting van hun eiland bij Rusland steunden. Met name de gepensioneerden en ambtenaren waren blij, omdat hun inkomen in korte tijd zou verdubbelen - of meer.

De gemiddelde pensioenen en de ambtenarensalarissen op de Krim waren ongeveer de helft van die in Rusland. Bedroeg het gemiddelde pensioen op 1 april in Rusland 11.600 roebel (ongeveer 240 euro), op de Krim was dit gemiddeld 5.570 roebel (ruim 115 euro). De gemiddelde ambtenarensalarissen verschilden nog sterker van elkaar, namelijk 8.091 roebel per maand op de Krim en 30.000 roebel in Rusland.

groot oorlogs zeilschip

Op 9 mei vierde Poetin de overwinning WOII op de Krim, waar onder andere een parade van oude en nieuwe oorlogsschepen van de Zwarte Zee vloot te zien was. Foto: kremlin.ru.

Om de inwoners van de Krim te paaien tijdens de annexatie, werd hen beloofd dat hun inkomens in korte tijd gelijk zouden worden getrokken met die in Rusland. De Russische regering kondigde een verdubbeling van de pensioenen en de salarissen aan.

Van april tot juli zou die stapsgewijs in vier fases verlopen: iedere maand 25 procent van het oude pensioen of ambtenarensalaris erbij, zodat vanaf 1 juli 2014 de pensioenen en de ambtenarensalarissen op de Krim gelijk getrokken zouden zijn met die in Rusland.

Bovendien zullen de ouderen op de Krim sneller met pensioen mogen, want de pensioengerechtigde leeftijd in Rusland is lager dan die in Oekraïne. In Oekraïne gaan mannen op hun 62ste met pensioen; in Rusland op hun 60ste. De pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen is 60 jaar in Oekraïne en 55 jaar in Rusland. Er komen op de Krim dus snel aardig wat gepensioneerden bij.

Op de Krim (ruim twee miljoen inwoners) zijn er 677.000 gepensioneerden en 140.000 ambtenaren. Als de verhoging van de pensioenen en de ambtenarensalarissen zal zijn doorgevoerd, gaat dit de Russische staatskas nog meer kosten op deze posten. De maandelijkse uitgaven aan pensioenen zullen op de Krim maandelijks 7,5 miljard roebel (ruim 150 miljoen euro) bedragen en de maandelijkse uitgaven aan ambtenarensalarissen ruim de helft van dit bedrag, namelijk 4,2 miljard roebel per maand.

Enkele groepen gepensioneerden op de Krim zullen na een tijdje echter minder blij zijn. Dit komt omdat er in Oekraïne, anders dan in Rusland, grote verschillen in de pensioenbedragen zijn. Zo krijgen gepensioneerde wetenschappers en leerkrachten 80 procent van hun laatste salaris en kan hun pensioen hierdoor oplopen tot soms wel 30.000 roebel per maand, dus ruim meer dan het dubbele van het Russische gemiddelde.

juichende bezoekers van een concert met Russische vlaggen

Enthousiaste bezoekers van een openluchtconcert op 9 mei. Foto: kremlin.ru.

Als zoŽn hoog pensioen in de periode april-juli 2014 wordt verdubbeld, wordt het helemaal een groot bedrag. Het Russische Ministerie van Arbeid heeft daarom voor 2015 een herberekening van de pensioenen op de Krim aangekondigd voor een verdere harmonisatie met die in Rusland. Volgend jaar kunnen de gelukkige wetenschappers en leerkrachten met de hoogste pensioenen daarom wel driekwart van hun pensioen kwijtraken.

En er is nog een adder onder het gras voor de bejaarden en ambtenaren op de Krim: de prijzen voor dagelijkse diensten en voedingsmiddelen zijn in Rusland vaak twee keer zo hoog als in Oekraïne. Of de gepensioneerden en de ambtenaren na een tijdje nog net zo blij zullen zijn als tijdens de aansluiting van het schiereiland bij Rusland, valt daarom te bezien. Want of ze in werkelijke koopkracht er net zoveel op vooruit zullen gaan, is namelijk niet zeker.

Aan de andere kant blijven de inwoners van de Krim verschoond van door het IMF verordonneerde lastenverzwaringen en tariefstijgingen voor gas, terwijl het niveau van gezondheidszorg en andere diensten in Rusland hoger is. Ook zijn er in Rusland meer en hogere toeslagen, zoals kinderbijslag.