Verscherping seksuele propagandawetgeving in de maak

René Does

Was de wetgeving in Rusland tegen ´propaganda van niet-traditionele seksuele betrekkingen onder minderjarigen´, die internationaal zoveel rumoer heeft veroorzaakt, nog maar een begin? Dat zou heel goed kunnen als ook het wetsvoorstel van zeven parlementariërs van de regeringspartij Verenigd Rusland, de Communistische Partij van de Russische Federatie (KPRF) en de Liberaal-Democratische Partij van Rusland (LDPR) wordt aangenomen. Dan mogen minderjarigen bijna helemaal niet meer met berichten over seks in contact worden gebracht.

Het wetsvoorstel van de zeven afgevaardigden, dat eind januari 2014 bij de Staatsdoema werd ingediend, komt erop neer om in de wet tegen ´propaganda van niet-seksuele betrekkingen onder minderjaren´ het woord ´niet-traditionele´ te schrappen. Dus om ´propaganda van seksuele betrekkingen onder minderjarigen´ helemaal strafbaar te stellen.

De zeven afgevaardigden zeggen tot hun stap te zijn gekomen vanwege hun zorgen over de al te jonge leeftijd waaronder Russische tieners al seks hebben, alsmede een te grote hoeveelheid seks. Russische jongens zouden vrouwen tegenwoordig te veel zien als ´objecten van seksuele bevrediging´, terwijl meisjes de wens zouden hebben ´uit te proberen wat ze te weten komen uit openhartige films, boeken en tijdschriften´. Te veel ongehuwde tienermeisjes zwanger zouden hierdoor worden en daarom dan een abortus moeten plegen.

De media zijn van dit alles volgens de zeven afgevaardigden de grootste schuldige. Die zouden tot ´vroege seksualiteit onder kinderen´ opvoeden. Als recente voorbeelden hiervan worden de nieuwste verhalen van de schrijfster van jeugdliteratuur Ksenija Dragoenskaja en de concerten van de society-ballerina Anastasija Volotsjkova genoemd. Die hadden onder ouders in de Oeral en in Siberië de laatste tijd ongenoegen opgeroepen vanwege een naar hun mening al te seksueel karakter.

Mizoelina geflankeerd door een kindertekening

Mizoelina propageert traditionele gezinswaarden. Foto: elenamizulina.ru.

De verscherping van de seksuele propagandawetgeving past in het Concept van het staatsgezinsbeleid tot 2025, dat door het Comité voor Gezinszaken van de Staatsdoema is uitgewerkt. Dit parlementaire comité onder leiding van afgevaardigde Jelena Mizoelina speelde ook een grote rol in het opstellen van de omstreden ´wet tegen homopropaganda´.

In het concept wordt het officiële huwelijk tussen man en vrouw als de basis van het gezinsbeleid van de Russische overheid afgekondigd. Onwenselijke zaken als echtscheiding, samenwonen, kunstmatige inseminatie, abortus en alleenstaande ouders moeten worden ontmoedigd via verboden, beperkingen en belastingmaatregelen.

Uiteraard zijn er genoeg ruimer denkende Russen die kritiek hebben op deze nieuwe wets- en beleidsinitiatieven. Zij stellen dat de doelstellingen van de nieuwe wet en het nieuwe gezinsbeleid beter bereikt kunnen worden door betere seksuele voorlichting door ouders en scholen en het ruimer verkrijgbaar maken van voorbehoedsmiddelen.

Het is in de moderne wereld onvermijdelijk dat tieners van 15 jaar kennis hebben van seksuele zaken, stelt kinderrechtenbeschermer Boris Altsjoeler. ´Er is helemaal geen propaganda van seksuele betrekkingen. Ja, als op de televisie op kindertijden een pornofilm wordt getoond, maar dat is sowieso verboden,´ aldus Altsjoeler op 27 januari tegen het dagblad Novyje Izvestija.

Verder is het volgens de critici de vraag hoe de mogelijk nieuwe wetgeving tegen ´propaganda van seksuele betrekkingen´ in de praktijk moet worden gecontroleerd. Is het een middel om extra persbreidel te kunnen toepassen? En moeten leerkrachten en ouders nu bang worden als ze hun leerlingen en kinderen seksuele voorlichting geven?

Medewerkster Irina Vojtsech van de nieuwssite Utro.ru stelde ook op 27 januari dat al die nieuwe en voorgenomen wetgeving tegen seksuele propaganda geplaats moet worden in het beleid van het propageren van conservatieve waarden door het regime van president Vladimir Poetin. Na de omvangrijke protesten tegen zijn bewind tijdens het verkiezingsseizoen van 2011 en 2012 zou Poetin zijn politieke steun vooral onder de conservatieve meerderheid in de kleinere steden en op het platteland van Rusland zoeken en het verlies van steun onder het grootste deel van de liberaler denkende Russen hebben geaccepteerd.

De meningen van de Russen over wetgeving tegen ´seksuele propaganda´ zijn inderdaad verdeeld. En er is een conservatieve meerderheid van Poetin-aanhangers die in principe geen bezwaar heeft tegen zulke wetgeving.

Nog een mogelijkheid is dat de verscherping van de seksuele propagandawetgeving vooral als symboolwetgeving bedoeld is. Bijkomend voordeel is dat dan waarschijnlijk de angel uit de felle westerse protesten om het discriminatoire karakter van de ´anti-homowetgeving´ in Rusland zal verdwijnen. Want die protesten zijn zo vlak voor de Olympische Winterspelen in Sotsji feller geweest dan de Russische regering en wetgevers hebben gedacht toen ze de wet tegen ´propaganda van niet-traditionele seksuele betrekkingen onder jongeren´ aannamen.