Russische defensie-industrie groeit als kool

Jan Limbeek

Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) werd er in 2017 door de honderd grootste militaire bedrijven wereldwijd voor bijna 400 miljard dollar aan wapens verkocht. De VS neemt het grootste deel voor zijn rekening, 57 procent. Ver daarna volgt Rusland met een marktaandeel van 9,5 procent.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Rusland de tweede plaats bereikt van grootste wapenverkopers, meldde de Russische zakenkrant Vedemosti op basis van gegevens van SIPRI. Maar wat betreft de export van wapens, dus los van de binnenlandse vraag, is Rusland al enige jaren de grootste exporteur na de VS.

Lijst van de 10 grootste militaire bedrijven ter wereld en de 10 grootste Russische bedrijven in de top100

Bron: SIPRI.

In 2017 haalde voor het eerst een Russisch defensiebedrijf de top10 van grootste militaire bedrijven. Almaz-Antey verkocht voor 8,57 miljard dollar aan wapens en steeg van de dertiende naar de tiende plaats van grootste militaire bedrijven. In totaal verkochten de grote militaire Russische bedrijven voor 37,7 miljard dollar, zowel in Rusland zelf als in het buitenland. Dat is 8,5 procent meer dan in 2016

De wereldwijde wapenverkopen waren in 2017 hoger dan 398,2 miljard dollar. Dat komt omdat de bijdrage van kleinere bedrijven niet meegerekend wordt in SIPRI's top100 en evenmin bedrijven uit landen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, zoals China.

In totaal zijn 42 van de honderd grootste militaire bedrijven afkomstig uit de VS, van wie vijf in de top10 staan. En tien van de honderd komen uit Rusland. Alle grote Russische bedrijven, op een na, zagen hun wapenverkopen in 2017 flink groeien. De grote Russische groei komt niet alleen door de export maar ook door de binnenlandse vraag naar wapens vanwege het moderniseringsprogramma dat sinds 2011 bestaat.

In maart 2018 verklaarde SIPRI dat de Russische wapenexport in de periode 2013-2017 met 7,1 procent is gedaald vergeleken met 2008-2012. Tabel 2 laat zien dat het Russische aandeel in de wereldwijde wapen-export is gedaald tot 22 procent. De grootste Russische wapencliënten zijn India (35%), China (12%) en Vietnam (10%).

De omzet van vier van de tien bedrijven steeg met meer dan 15 procent: Almaz-Antey (17%), United Engine Corporation (25%), High Precision Systems (22%) and Tactical Missiles Corporation (19%). De groei lijkt nog omvangrijker te zijn in tabel 1, maar het verschil tussen 2016 en 2017 is minder groot als het prijspeil van 2017 gehanteerd wordt voor 2016. Dan zijn de gegevens vergelijkbaar.

Vergeleken met de VS is de wapenomzet van de tien grootste Russische militaire bedrijven niet zo omvangrijk. Hun verkopen van 37,7 miljard dollar zijn lager dan de omzet van de lijstaanvoerder Lockheed-Martin, die 44,9 miljard dollar aan wapens verkocht in 2017.

tabel met de 25 grootste landen die wapens verkopen en hun aandeel in de totale wapenexport in de periode 13-17 vergeleken met 08-12

Bron: SIPRI