cover boek

Ton van der Meer
Kleine avonturen rondom het socialistische arbeidersparadijs en Rusland
Uitgegeven in eigen beheer
Aan te vragen via tonvandermeer@gmail.com
2013
130 blz.
€17,50

Persoonlijke verhalen over Rusland

René Does

Het gebeurt regelmatig dat Nederlanders die een keer of meerdere malen naar Rusland zijn geweest hun ervaringen op papier willen zetten en in de openbaarheid willen brengen, overweldigd als ze zijn door hun indrukken in een land dat op veel manieren anders is dan hun overzichtelijke en georganiseerde vaderland. Vaak overstijgen deze teksten het particuliere en voorspelbare echter onvoldoende om ze in boekvorm als artikel te publiceren.

Kleine avonturen rondom het socialistische arbeidersparadijs en Rusland van de Amsterdamse onderwijsdeskundige Ton van der Meer is een uitgave in dit genre. Zijn boekje overstijgt bovengenoemde beperkingen ruim voldoende om het een interessante en leuke leeservaring te maken. Van der Meer heeft zijn ervaringen, die een periode van ruim dertig jaar beslaan, soepel opgeschreven en is op heel veel plekken in Rusland en de rest van de voormalige Sovjet-Unie geweest. Hij is daardoor een echte ervaringsdeskundige van Rusland.

Van der Meer is eerst tien jaar reisleider naar de Sovjet-Unie geweest en daarna twintig jaar lang een van de aanstuurders van het officiële Nederlands-Russische onderwijssamenwerkingsprogramma in de jaren negentig van de vorige eeuw en de jaren nul van deze eeuw. (Overigens hebben ook deze site en zijn papieren voorganger, het tijdschrift Prospekt, hun oorsprong in het onderwijssamenwerkingsprogramma uit de vorige twee decennia.)

Zelf schrijft Van der Meer in het inleidende hoofdstuk ´Ruim dertig jaar´ over zijn belevenissen als reisleider en onderwijsdeskundige in Rusland: ´Dit boekje is een poging deze ervaringen en observaties weer te geven. Leven tussen twee culturen die vaak diametraal tegenover elkaar stonden was geen sinecure. Je wordt er half Rus, half Nederlander van en zo kijk ik nu dan ook vaak met twee paar ogen naar het nieuws uit beide landen.´

Nog een reden dat het boekje van Van der Meer geslaagd is in zijn doelstelling, is dat het thematisch is opgezet. De volgende genoemde hoofdstuktitels illustreren dit: ´Treinreis in Rusland´, ´Kleine tragedies´, ´Mastodonten´ (over de sturende rol die sterke Russische vrouwen - vaak op de achtergrond - in het land spelen), ´Hotels´, ´Koningin der corruptie´, ´Norilsk´, ´Huwelijk en vertrek´ (Van der Meer trouwde een Russin), ´Maaltijden´, ´Minderheden´ en ´Beroepsonderwijs´.

Kleine avonturen… is een leuk boek voor Nederlanders die naar Rusland zijn geweest of van plan zijn het land eens te bezoeken en voor liefhebbers van leunstoeltoerisme.