Misschien chemische castratie voor pedofielen

René Does

Op 1 juni was het Internationale Kinderdag, in Rusland de 'Internationale Dag voor de Bescherming van het Kind' genoemd. Dit jaar stond deze dag in Rusland sterk in het teken van de bescherming van kinderen tegen pedofiel seksueel misbruik.

Dat de Internationale Dag voor de Bescherming van het Kind deze keer sterk om bescherming van kinderen tegen pedofiele zedenmisdrijven draaide, had verschillende oorzaken. In de Russische media is er de laatste tijd veel aandacht geweest voor nationale en internationale pedofiliezaken. Op 10 mei sprak president Dmitri Medvedev zich uit voor de mogelijkheid van chemische castratie van pedofielen, op voorwaarde dat dit vrijwillig zou gebeuren en er sprake was van strafbare zedenmisdrijven.

Ook in Rusland hebben de pedofiele wandaden van de Letse Amsterdammer Robert M. in het Amsterdamse kinderdagverblijf media-aandacht gekregen. Verder speelden er in Rusland de afgelopen tijd enkele pedofiliezaken. Op 31 mei werd in de stad Brjansk een 'seriepedofiel' gearresteerd, die verdacht werd van zestien gevallen van seksueel kindermisbruik. Op dezelfde dag erkende een bekende Moskouse verstuurder van spam dat hij in een luxe ingerichte woning aan de Tsjapajevstraat, vlak bij zijn woonhuis, seksuele omgang had gehad met verstandelijk gehandicapte meisjes tussen de 13 en 18 jaar oud, hoewel ze dit volgens hem op vrijwillige basis deden.

Verder werd op 19 mei een financieel directeur van de Moskouse bedrijvengroep AFK Sistema gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van jongens tussen de 11 en 14 jaar oud, die lid waren van een Moskouse zeeverkennersvereniging, de Jonge Vlootarenden, die hij had opgericht. En op 16 mei werd de openbaar aanklager van de stad Koerilsk op de Koerillen-eilanden tot zestien jaar strafkamp veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

Kindermisbruik is een serieus probleem in Rusland. Volgens verslaggeefster Viktorija Joechova van het weekblad Itogi werden er vorig jaar 9.500 gevallen van 'seksuele misdrijven tegen kinderen' geregistreerd, maar zou het werkelijke aantal minimaal twee keer zo hoog zijn. Daarbij nemen de aantallen de laatste jaren snel toe. Volgens de vicevoorzitter van de Staatsdoema, Nadezjda Gerasimova, leden 55.100 kinderen in 2010 onder 'gewelddadige misdrijven met een seksueel karakter', waarbij de daders in 40 procent van de gevallen familieleden of andere bekenden van de slachtoffers waren.

Russische seksuologen noemen Rusland vaak 'een paradijs voor pedofielen'. De belangrijkste reden is dat in Rusland relatief veel kinderen als (sociale) wezen in kindertehuizen of thuis in arme probleemgezinnen leven, vaak door alcoholisme van een of beide ouders. Er zijn hierdoor in Rusland veel kinderen die verleid kunnen worden door middel van emotionele en financiële aandacht door volwassenen met seksuele bedoelingen.

Daarbij is het in Rusland echter vaak niet duidelijk in welke gevallen er precies sprake is van pedofiel kindermisbruik. De Russische seksuoloog Sergej Agarkov definieert pedofilie als 'seksueel aangetrokken worden tot geslachtelijk nog onvolgroeide kinderen voor de puberale leeftijd, die op 11- tot 12-jarige leeftijd begint. Het object van pedofilie is in de regel een kind van 8 of 9 jaar.' Overigens zijn volgens deze definitie de beschuldigingen van pedofilie tegen de spammer en de oprichter van de zeeverkennersvereniging niet als pedofilie te definiëren, maar als verboden seksuele omgang met minderjarigen.

In het Russische strafrecht komt pedofilie niet voor als afzonderlijke categorie. In artikel 18 van de Russische Strafwet worden gewelddaden tegen 'de seksuele onschendbaarheid van minderjarigen' strafbaar gesteld. 'De Strafwet bevat geen begrip "pedofilie". Dit is een term uit de rechtspsychologie, hetgeen betekent dat de vaststelling ervan alleen door een door de rechter of het onderzoeksteam aangetrokken deskundige kan worden bepaald,' zegt de voorzitter van het Moskouse College van Advocaten, Grigori Zoebovski. Hij pleit voor een duidelijke definiëring van het begrip in de Strafwet, met name in welke leeftijdscategorie slachtoffers van als pedofiel te definiëren zedenmisdrijven vallen.

Om zedenmisdrijven tegen jonge kinderen beter te kunnen bestrijden wordt er gesproken over de invoering van zowel bestuurlijke als nieuwe strafrechtelijke maatregelen. Op bestuurlijk niveau denkt de presidentiële gevolmachtigde voor de rechten van het kind, Pavel Astachov, aan de verplichting voor sollicitanten op scholen, internaten en andere instellingen waar kinderen verblijven een document te ondertekenen waarin zij verklaren geen strafbare daden tegen kinderen te zullen plegen of in het verleden hebben gepleegd, aan een psychiatrisch attest voor leerkrachten en jeugdzorgers en aan de oprichting van een databank van pedofielen met een gesloten namenlijst van verdachten en een open namenlijst van veroordeelde pedofielen.

Daarnaast wordt momenteel in de Staatsdoema gewerkt aan aanscherping van de Strafwet op het punt van pedofiele zedenmisdrijven. Zo zijn er voornemens vroegtijdig verlof voor pedofielen pas na vier vijfde van de uitgezeten straf toe te staan in plaats van de gebruikelijke drie kwart, de strafmaat tot levenslang te verhogen in het geval er ook nog sprake is van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en dus de mogelijkheid van vrijwillige chemische castratie in te voeren.


Bronnen: