Dit is het archief van Ablak van de jaargang 2001. Artikelen van oudere nummers zijn hier te lezen.


Ablak, januari 2001

Riga viert 800-jarig bestaan

Onno Bus

In 2001 viert de Letse hoofdstad Riga haar 800-jarig bestaan. In januari was de opmaat voor de feestelijkheden; van april tot in de herfst zijn er concerten, tentoonstellingen, conferenties en sportevenementen. Het hoogtepunt van de festiviteiten is in augustus.

Het beeld van de oude binnenstad van Riga (Vecriga) wordt beheerst door drie kerktorens. De Dom in het midden, de Petruskerk en de Jacobskerk aan weerskanten daarvan. Hier omheen ligt het centrum met veel monumentale gebouwen. Langs het centrum stroomt de Duna (Lets: Daugava) die even verder in zee uitmondt. Rond het centrum ligt een ring van statige gebouwen uit de tijd rond 1900. Verder weg zijn uitgestrekte buitenwijken, voornamelijk met flats van na 1945.
Lees het hele artikel


Ablak, januari 2001

Bulgaren krijgen een huisarts

Hellen Kooijman

Al twee jaar is Bulgarije bezig met het opzetten van een nieuw systeem in de gezondheidszorg. De belangrijkste peilers daarvan zijn een ziektekostenverzekering en een landelijk netwerk van huisartsen. De introductie van het systeem gaat niet zonder horten of stoten.

Ze hangen aan de muren van ziekenhuizen en poliklinieken. Geprinte A-viertjes met het vriendelijke gezicht van geneesheer Ivanov, de geloofwaardige glimlach van arts Dimitrova of het strenge gelaat van dokter Aleksandrov. De teksten eronder lopen uiteen van 'Kies nu uw gezinsdokter' tot 'Wacht niet tot het laatste moment... Ik ben uw beste huisarts'.
Lees het hele artikel


Ablak, januari 2001

Nederland en de Praagse Defenestratie

Hans Renner

Met de toetreding van TsjechiŽ tot de NAVO in maart 1999 zijn Nederlanders en Tsjechen bondgenoten geworden. Niet voor de eerste keer in de Europese geschiedenis. Aan het begin van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) bonden de Nederlandse Republiek en het overwegend protestantse Koninkrijk Bohemen gezamenlijk de strijd aan tegen de Habsburgers. Een relaas van een kortstondige Tsjechisch-Nederlandse politieke en militaire samenwerking uit het verleden.

De Dertigjarige Oorlog is in onze vaderlandse geschiedenis de lange slotfase van de tachtigjarige strijd tegen de Spanjaarden. Vaderlandse historici laten de Nederlandse Opstand beginnen met de Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568, waar de broer van Willem van Oranje, Lodewijk van Nassau, een overwinning op de Spaanse troepen behaalde.
Lees het hele artikel


Ablak, april 2001

Media-oorlog in MacedoniŽ

Steven Assies

Op het eerste gezicht lijken de media in MacedoniŽ te floreren. Er is een overvloed aan kranten en tijdschriften en er zijn meer dan tweehonderd radio- en televisiestations in de lucht. De meeste media staan zeer kritisch tegenover de regering en zijn vrij hun kritiek te publiceren. De grondwet bevat een clausule over het recht op vrijheid van meningsuiting en over het recht op informatie.

De overvloed aan media ontneemt echter het zicht op de werkelijke problemen. De publieke media worden gecontroleerd door de regering, terwijl de meeste private kranten en televisiestations nauwe banden onderhouden met ťťn van de politieke partijen. Onafhankelijke media zijn in de minderheid. Intimidatie van journalisten is aan de orde van de dag. De kwaliteit van de journalistiek staat onder druk.
Lees het hele artikel


Ablak, april 2001

Hongaarse literatuur in Nederland

Agnes de Bie-KerťkjŠrtů

Het lijkt erop dat het recente succes van de Hongaarse auteur SŠndor MŠrai (1900-1989), wiens roman Gloed door de Nederlandse uitgevers en boekverkopers tot het Boek van het jaar 2000 werd gekozen, een hernieuwde belangstelling voor de Hongaarse literatuur markeert.

In het verleden is er vrij veel vertaald uit het Hongaars: men zou gemakkelijk een middelgrote boekenkast kunnen vullen met uitgaven van Hongaarse literatuur die de laatste vijftig jaar in Nederlandse vertaling verschenen is. Talrijke romans en dichtbundels, proza- en poŽzie-anthologieŽn leiden de geÔnteresseerde Nederlandse lezer naar de rijk gevulde schatkamer van de Hongaarse letteren.
Lees het hele artikel


Ablak, april 2001

Rampscenario voor MacedoniŽ komt dichterbij

Renť Does

Op de zuidflank van Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie liggen van west naar oost drie regio's die in de postcommunistische tijd permanent 'kruitvat' worden genoemd wegens de schier onoplosbare etnische conflicten: de Balkan, de Kaukasus en Centraal-AziŽ. En terecht, zo blijkt. MacedoniŽ wordt beschouwd als hťt kruitvat van het kruitvat de Balkan. De Macedonische kwestie bevat het potentiŽle gevaar van de grootste Balkanoorlog tot nu toe sinds het uiteenvallen van JoegoslaviŽ.

Behalve dat MacedoniŽ in de praktijk een staat van vooral MacedoniŽrs en Albanezen is, zijn er vier buurlanden, de 'vier wolven', die zich om verschillende historische en ideologische redenen direct betrokken voelen bij de 'Macedonische kwestie'. Magarditsch Hatschikjan van de Konrad-Audenauer-Stiftung heeft de naburige sentimenten kernachtig geformuleerd: 'ServiŽ erkent wel de Macedonische natie maar niet de Macedonische staat, Bulgarije omgekeerd wel de staat maar niet de natie, Griekenland noch het een noch het ander en AlbaniŽ erkent beide en voor alles de in MacedoniŽ levende burgers van Albanese nationaliteit.'
Lees het hele artikel


Ablak, april 2001

Boedapest, jonge Europese hoofdstad

Gwenda Zuurbier

Vaste bezoekers van de stad zal het reeds opgevallen zijn: Boedapest verandert in een razend tempo van een grijze, in zichzelf gekeerde provinciestad in een moderne metropool.

Sinds het begin van de jaren negentig profileert Boedapest zich steeds sterker als het kloppende hart van de regio. Het aanbod op gebied van cultuur, vrije tijd en het uitgaansleven neemt in omvang en diversiteit toe. Door een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft de stad veel buitenlandse bedrijven en instellingen naar zich toe weten te trekken. Ook treedt Boedapest geregeld op als gaststad voor internationale evenementen. Zo werd hier onlangs het Wereldkampioenschap schaatsen georganiseerd.
Lees het hele artikel


Ablak, juni 2001

Poolse jongeren aan het werk in Brussel

Malgorzata Bos-Karczewska

Ze zijn jong en ambitieus. Open en gretig. Hun professionalisme verbindt hen. Ze hebben geen complexen. De wereld behoort hen toe. En hun centrum van de wereld is nu Brussel.

Ze waren met zijn dertienen, maar het kwartet Jacek, Violetta, Ania en Agata organiseerde tegen het einde van de vijf maanden durende stage een conferentie met als motto 'New Markets - New Chances: EU Enlargement and the Polish Case'. Ze zorgden voor een representatieve plek, het Charlemagne-gebouw van de Europese Commissie aan de Rue de la Loi in Brussel.
Lees het hele artikel


Ablak, juni 2001

Russische terugtocht uit voormalig JoegoslaviŽ

Renť Does

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de rol van Rusland als mondiale supermacht uitgespeeld. Het is zelfs de vraag of Rusland zijn status van regionale grootmacht nog hoog kan houden. Zo heeft Rusland - anders dan de westerse landen van de NAVO - geen directe invloed kunnen uitoefenen op de dramatische ontwikkelingen in voormalig JoegoslaviŽ. Wat ging er mis in het JoegoslaviŽ-beleid van Rusland?

Het oude JoegoslaviŽ was een soort 'Sovjet-Unie in het klein' met ServiŽ in een vergelijkbare positie als Rusland in de voormalige Sovjet-Unie. De Russen kunnen dan ook veel begrip opbrengen voor de Servische problemen. Ook de ServiŽrs zagen hun rijk uiteenvallen. Zij hebben in de andere ex-Joegoslavische republieken een aanzienlijke minderheid van landgenoten en bezitten, volgens de Russen, hun eigen 'Tsjetsjenen', de Kosovo-Albanezen.
Lees het hele artikel


Ablak, juni 2001

Romeo en Julia in Pozarevac

Portret van Mirjana Markovic

Tijana Prokic

Liefde kan de gezondheid schaden, zeggen ze in ServiŽ. Het is bekend dat verliefde mensen het contact met de buitenwereld kunnen verliezen. Maar wie had kunnen denken dat een liefde 120.000 mensenlevens zou gaan kosten? Wie had kunnen denken dat een liefde een land zou kunnen vernietigen?

Tien jaar recente Servische geschiedenis bewijzen het. Slobo's liefde voor Mira maakte hem blind. Blind voor de werkelijkheid, doof voor de protesten van zijn volk. Hij is niets zonder zijn vrouw, de drijvende kracht achter zijn loopbaan. Zijn leven zonder Mira heeft net zo min zin als het hare zonder macht. Wie is Mira Markovic?
Lees het hele artikel


Ablak, juni 2001

De opvallende inhaalrace van Slowakije

De regering-Dzurinda op weg naar Europa

Edwin Bakker

Slowakije is bezig met een opvallende inhaalrace. De achterstand die het als gevolg van het autoritaire beleid van de regeringen-Meciar op de weg naar Europa opliep ten opzichte van Polen, TsjechiŽ en Hongarije is in het afgelopen jaar door de regering-Dzurinda grotendeels ingelopen.

De regeringscoalitie, bestaande uit christen-democraten, sociaal-democraten, sociaalliberalen, liberalen en vertegenwoordigers van de Hongaarse minderheid, begon pas in februari 2000 met de onderhandelingen met de Europese Unie; dat was twee jaar later dan Polen, TsjechiŽ en Hongarije. Begin juni 2001 was het land met zestien afgesloten hoofdstukken van het acquis communautaire ongeveer even ver als deze drie buurlanden (Hongarije 18, TsjechiŽ 18, Polen 15). Is hier sprake van een van de meest succesvolle regeringen in Centraal-Europa van dit moment?
Lees het hele artikel


Ablak, oktober 2001

AlbaniŽ: overal afval

Egbert Tellegen

Waarom is de milieuvervuiling in AlbaniŽ zoveel erger dan in andere landen van de Balkan? Het antwoord is simpel: omdat de communistische overheersing er veel ingrijpender was dan elders in Oost-Europa.

Dictator Enver Hoxha, die van 1944 tot 1989 aan de macht was, streefde naar een volledig isolement van AlbaniŽ. Hij verketterde eerst Moskou en daarna Peking. Alleen al door het leren van een vreemde taal kon een Albanees in de gevangenis belanden. Het communistische regime heeft zijn dood nog drie jaar overleefd.
Lees het hele artikel


Ablak, oktober 2001

Tien jaar verkiezingen in Polen

Bert Wiskie

In ruim tien jaar tijd heeft Polen de lange weg naar democratie afgelegd. Wat politiek gezien onder het communisme vanzelfsprekend was, is nu verdwenen en wat ooit onbereikbaar leek behoort tegenwoordig tot de alledaagse werkelijkheid. De Polen brachten bij de verkiezingen van 23 september massaal hun stem uit op de voormalige communisten (41,04 procent) van de Alliantie van Democratisch Links (SLD). Dit, en een ex-communist als president in het Belweder, roept de vraag op of Polen in het afgelopen decennium werkelijk veranderd is of juist meer continuÔteit vertoont dan op het eerste gezicht lijkt.

Het politieke landschap werd beheerst door twee stromingen: de rechtse en christelijke partijen die zich in 1996 in Kiesactie Solidariteit (AWS) verenigden en hun antagonisten van de Alliantie van Democratisch Links (SLD), die zich sinds 1992 sociaal-democraten noemen. De scheidslijn tussen de sociaal-democraten van de SLD en de nazaten van de anticommunistische beweging van Solidariteit gold als vanzelfsprekend.
Lees het hele artikel


Ablak, oktober 2001

Bewaker van de Hongaarse democratie

Orsolya Bartha

Het Constitutioneel Hof staat aan de top van het rechtssysteem in Hongarije. Het Hof heeft, met het oog op de handhaving van het democratisch politiek systeem en het proces van Europese integratie, een uiterst belangrijke rol te vervullen.

In strikte zin heeft het Constitutioneel Hof geen rechterlijke taken, maar een controlerende functie. Het Hof heeft in het bijzonder de taak om de democratie te bewaken. Met de grondwet als uitgangspunt kan het Hof juridische normen die de democratie niet weerspiegelen en die derhalve ongrondwettelijk zijn, verbieden.
Lees het hele artikel


Ablak, november 2001

Oost-Europa en 11 september

In Oost-Europa zijn vier landen directer betrokken bij de gevolgen van de terroristische aanval op de Verenigde Staten dan de andere. Als jonge NAVO-leden moeten Polen, TsjechiŽ en Hongarije verwerken dat een aanval niet van Rusland komt, maar uit de Arabische wereld. Het vierde land, ServiŽ, heeft ruim twee jaar geleden zelf een serie NAVO-bombardementen mogen ontvangen. Hoe is in deze landen gereageerd op '11 september'?

Polen
Bert Wiskie

Ook in Polen werd met verbijstering en ongeloof op de terreuraanslagen in de VS gereageerd. Nog op 11 september verzond president Kwasniewski een boodschap aan president Bush waarin hij zijn solidariteit met de familie van de slachtoffers, het Amerikaanse volk en de president betuigde. Meer

TsjechiŽ
Edwin Bakker

Volgens het NAVO-principe 'een aanval op ťťn is een aanval op allen' is TsjechiŽ in staat van oorlog. Althans, zo wil Praag de Tsjechen doen geloven. Zowel president Vaclav Havel als premier Milos Zeman uitten hun verontwaardiging en woede over de aanslagen op Amerika. Zij spraken hun steun uit voor het door president Bush tot nu toe gevoerde beleid. Zo schaarde TsjechiŽ zich, overigens zonder noemenswaardige binnenlandse oppositie, bij de 'wereldwijde coalitie tegen het terrorisme'. Meer

Hongarije
LŠszlů MarŠcz

De Hongaarse premier Viktor OrbŠn brak op 11 september zijn bezoek aan Duitsland af en keerde terug naar Boedapest. In Boedapest verklaarde OrbŠn dat de aanvallen op de VS gericht waren tegen landen die staan voor vrijheid, tegen de VS en al zijn bondgenoten derhalve. De premier bood meteen militaire en andere hulp aan in het kader van het NAVO-verdrag. President Ferenc Madl stuurde dezelfde dag nog een telegram aan president Bush waarin hij namens het Hongaarse volk de Amerikaanse natie condoleerde met de slachtoffers en zich solidair betoonde met de Amerikanen. Meer

ServiŽ
Tijana Prokic

In de week van 11 september wordt het Joegoslavische basketbalteam Europees kampioen. Heel ServiŽ viert feest. Op hetzelfde plein waar Milosevic een jaar geleden van de troon werd gestoten, staan nu een half miljoen mensen. Zij wachten op hun idolen die ieder moment met hun beker uit Istanbul kunnen arriveren. Meer


Ablak, november 2001

De Baltische snelweg richting Westen

Renť Does

Het worden twee spannende jaren voor de Baltische republieken Estland, Letland en Litouwen. Verkrijgen zij het fel begeerde lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO? Premier Wim Kok denkt van wel: hij verklaarde eind oktober tijdens zijn bezoek aan Estland dat er praktisch geen beletselen meer zijn.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, tien jaar geleden, beleven de drie Baltische republieken hun tweede onafhankelijkheid (de eerste was in het interbellum). Het hele decennium heeft in het teken gestaan van het wegpoetsen van het sovjetverleden en zo snel mogelijk aansluiting vinden bij het Westen.

Wie de hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius bezoekt, zal opvallen dat deze plaatsen inmiddels tot het Westen mogen worden gerekend. De Russen, die meestal een verbolgen toon aanslaan als ze het over het Balticum hebben, vinden de radicale koerswending van de regio richting het Westen een idee fixe van de Balten. Hoe gaat het - in grote lijnen - tien jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie met het Balticum?
Lees het hele artikel


Ablak, november 2001
Dracula

Van volksheld tot vampier

Thijs Peters

Graaf Dracula speelt in honderden films een hoofdrol. Hij figureert zelfs in Sesamstraat. Hoewel de historische Dracula, de Roemeense vorst Vlad Tepes (Ī 1431 - 1476), met de negentiende-eeuwse creatie van de Engels-Ierse schrijver Bram Stoker slechts zijn bloeddorst gemeen heeft, werd de Balkanvorst juist dankzij Stokers roman 's werelds beroemdste Roemeen.

'Hij had een sterk - zeer sterk - arendsachtig gelaat, door de hoge brug van zijn dunne neus en merkwaardig gebogen neusvleugels; een hoog, gebogen voorhoofd en rond zijn slapen was zijn haar dun, maar elders weelderig. Zijn wenkbrauwen waren zeer vol en ontmoetten elkander bijna boven zijn neus. De mond, voor zover ik die zien kon onder de zware snor, was star en tamelijk wreed. Merkwaardig scherpe witte tanden staken over zijn rode lippen heen (...) Voorts had hij bleke oren, die van boven zeer puntig waren.' Zo beschrijft Jonathan Harker, hoofdpersoon in de roman Dracula (1897) van Bram Stoker, graaf Dracula. Stoker gaf hiermee de blauwdruk voor de vampier die in talloze films zou schitteren.
Lees het hele artikel


Ablak, november 2001

Een mobieltje voor de Roemeense politie

Tineke Oosterhof

Al enige jaren heeft de Nederlandse politie te maken met Roemeense criminelen die actief zijn op Nederlands grondgebied. Voor de opsporing en afhandeling van deze Roemenenzaken moet de politie contacten leggen met haar Roemeense collega's, maar dat is niet altijd eenvoudig.

Wie recentelijk in RoemeniŽ is geweest, ziet duidelijk waarom het land niet bovenaan de lijst staat voor toetreding tot de Europese Unie. Met meer dan 10 procent werkloosheid en meer dan 40 procent van de bevolking onder het bestaansminimum leeft, komt de armoede je tegemoet. Haast onlosmakelijk daarmee verbonden is corruptie. Ook binnen het opsporingsapparaat, en dat maakt het bijzonder lastig voor de Nederlandse politie om tot een vruchtbare samenwerking te komen.
Lees het hele artikel


Ablak, december 2001

Bulgarije kiest communist als president

Hellen Kooijman

Op 18 november, in de tweede ronde van de Bulgaarse presidentsverkiezingen, werd de zittende president Petar Stojanov verslagen door Georgi Parvanov, de kandidaat van de Bulgaarse Socialistische Partij (BSP). Debet aan deze uitslag was onder meer de lage opkomst. Meer dan 40 procent van de kiezers bleef thuis.

De socialist Georgi Parvanov, een 44-jarige historicus, won in de eerste ronde op 11 november met slechtst 1,4 procentpunt meer dan de 49-jarige advocaat en president Petar Stojanov. Omdat de opkomst van 41,5 procent veel te laag was, kwam er een tweede ronde. Tegen de verwachting in, werd ook die gewonnen door Parvanov. De socialist kreeg 54,13 procent van de stemmen en Stojanov 45,87 procent. Ook dit keer bleef de opkomst laag: slechtst 55 procent van de kiezers kwam naar de stembus.
Lees het hele artikel


Ablak, december 2001

Op de reservebank

Hellen Kooijman

Bulgarije en RoemeniŽ zijn zeker tot 2007 niet klaar voor toetreding tot de Europese Unie, zo liet de Europese Commissie half november weten. Bulgarije zou het beter doen dan buurland RoemeniŽ.

'Een tandem', zo noemde de Bulgaarse premier Simeon Saksekoboerggotski de relatie met buurland RoemeniŽ in een gesprek met zijn Roemeense collega Adrian Nastase afgelopen zomer. De twee landen zouden 'de EU-toetreding samen tegemoet rijden'.

Deze opmerking schoot bij verschillende Bulgaarse politici in het verkeerde keelgat. Een te nauwe samenwerking met RoemeniŽ zou remmend werken, meenden ze. Bulgarije was immers al kilometers verder op de weg naar de EU. Ze verwezen daarbij onder meer naar de afschaffing van de visumplicht. Sinds april 2001 hoeven Bulgaren geen visum meer aan te vragen voor de Schengen-landen. De Roemenen moeten dat nog wel.
Lees het hele artikel


Ablak, december 2001

Kansen en risico's

Malgorzata Bos-Karczewska

De uitbreiding van de Europese Unie met Centraal- en Oost-Europese landen staat in de steigers. In 2004 of 2005 zullen waarschijnlijk acht landen (alsmede Malta en Cyprus) toetreden. De uitbreiding zal vergaande politieke, economische, institutionele, budgettaire en sociale gevolgen hebben voor de EU en voor de toetreders. Het belangrijkste economische motief voor toetreding is versnelling van de modernisering en welvaartsstijging. De vraag is of de nieuwe lidstaten inhaalgroei kunnen boeken of zullen bezwijken onder de EU-verplichtingen.

Het standaardantwoord op de vraag naar de economische voordelen van de uitbreiding is dat deze op den duur een win-win-situatie zal opleveren. De Europese integratie leidt - via een grotere markt - tot meer handel en investeringen; en ook tot meer vertrouwen, minder risico en daardoor tot een verbeterd investeringsklimaat. Dat was immers ook het geval in de voorgaande drie uitbreidingsrondes.
Lees het hele artikel


Ablak, december 2001

EU nog heel ver weg voor ServiŽ

Tijana Prokic

Het journaal in ServiŽ heeft een andere vormgeving en een nieuw muziekje, de presentator heeft zijn grote communistenbril afgezet en een ander pak aangetrokken, en het nieuws lijkt objectiever en korter. Ook de andere netten zijn veel moderner: in plaats van Slobo en zijn vrouw Mira met nepbloemen in het haar, laten zij tegenwoordig politici als premier Zoran Djindjic zien, die snelle toetreding tot de Europese Unie beloven en een mooie toekomst.

Dit soort beloften mist elk realiteitsbesef. Europa is nog heel ver weg. Voor de televisiekijker lijkt ServiŽ snelle vorderingen te maken, maar het optimisme neemt met de dag af. De economie van ServiŽ is een puinhoop, er is nog lang geen politieke stabiliteit en iedere onthulling uit het verleden is een nieuw obstakel voor een betere toekomst. Het doorzettingsvermogen van de ServiŽrs wordt zwaar op de proef gesteld. De overgang die ServiŽ te wachten staat is de grote uitdaging.
Lees het hele artikel


Ablak, december 2001

HuligŠn eet szendvics

LŠszlů MarŠcz

'Oosteuropese naties leven in hun taal.' Dat geldt zeker voor de Hongaren en het Hongaars, gezien de vrijwel geÔsoleerde status van deze taal onder de Europese talen.

Op initiatief van de Europese Commissie en de Raad van Europa was 2001 het Europees Jaar van de Talen. Er werd aandacht gevraagd voor regionale, minderheids-, migranten- en gebarentalen, alsook voor officiŽle Europese en nationale talen.

Op het gebied van taal zien de Oost-Europese naties zich voor andere uitdagingen gesteld dan de lidstaten van de Europese Unie. Sinds 1989 hebben de Oost-Europese talen te maken met een massale instroom van vreemde woorden uit met name het Engels.
Lees het hele artikel


Ablak, januari 2002 en december 2001

'Polen staat voor een historische kans' (december 2001)

De penduledemocratie van Polen (januari 2002)

Interview met Bronislaw Geremek

Malgorzata Bos-Karczewska

Professor Bronislaw Geremek (70) is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, onder andere aan de Sorbonne in Parijs. Samen met twee andere Poolse intellectuelen, Jacek Kuron en Adam Michnik, heeft hij Lech Walesa bijgestaan bij de ondertekening in 1980 van de historische Akkoorden van Gdanks tussen Solidarnosc en de communistische regering.

In de jaren 1987-1989 nam Geremek deel aan de rondetafelgesprekken die leidden tot de overeenkomst tussen Solidarnosc en de regering-Jaruzelski. Deze baande de weg voor de vreedzame machtswisseling in Polen in 1989. In 1989 werd Geremek actief in de politiek, eerst als lid van het Poolse parlement. Vanaf 1997 tot juni 2000 was hij minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Buzek. Onder zijn verantwoordelijkheid trad Polen in maart 1999 toe tot de NAVO.

Geremek, die ook de Nederlandse taal beheerst, is momenteel internationaal actief als adviseur en spreker. Hij maakt deel uit van de negenkoppige groep intellectuelen en kunstenaars die de denktank van Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, vormen.

Hij is ook een gelauwerd historicus. Hij heeft elf eredoctoraten. In maart 1999 ontving hij deze titel van de Universiteit van Utrecht. In mei 2000 ontving hij de prestigieuze Roosevelt onderscheiding uit handen van koningin Beatrix.

Lees het interview:
deel 1 werd gepubliceerd in december 2001
deel 2 werd gepubliceerd in januari 2002