Achtergrond

Artikelen die de achtergrond van actuele gebeurtenissen en de geschiedenis van Rusland en het GOS belichten.

Boeken

Boekbesprekingen van historische en contemporaine boeken over Oost-Europa.

Agenda

In de agenda staan optredens, tentoonstellingen en dergelijke in met name Nederland met betrekking tot Rusland en het GOS.

Russisch leven

René Does pluist in de rubriek Russisch leven de Russische media uit op zoek naar interessante berichten die de Nederlandse media gewoonlijk niet halen, maar wel inzicht geven in het Russisch bestaan.

Recept

Enkele recepten en achtergronden hiervan uit het GOS.

Archief

Naar het archief verhuizen artikelen van eerdere jaren: 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2017   2018   2019   2020   2021

afbeelding van de vorige website van de tijdschriften Prospekt en Ablak
Ga naar de vorige website van Prospekt en Ablak

 

Achtergrond van 2016

14-12-2016: De Russische bevolking hoopt en verwacht dat de relatie met westerse landen, met name met de VS, sterk zal verbeteren na de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS.
Lees het artikel.

21-10-2016: Het lijkt erop dat de stabiliteit van Rusland nog afhankelijker is geworden van president Poetin, want het vertrouwen van de bevolking in de overige maatschappelijke en politieke instituten vermindert snel.
Lees het artikel.

14-10-2016: De OPEC en niet-OPEC landen, zoals Rusland, zitten in een spagaat: ze willen de productie van olie beperken om de prijs verder op te stuwen, maar mogen tegelijkertijd de olieprijs niet te ver op laten lopen.
Lees het artikel.

12-10-2016: De economische crisis in Rusland heeft gezorgd voor toenemende populariteit van pandjeshuizen, die daar allang een gevestigde positie hebben, zelfs ten tijde van de Sovjet-Unie.
Lees het artikel.

4-10-2016: Steeds meer Russen vinden een betere relatie met het Westen niet nodig. Ze zijn gewend geraakt aan de voortdurende confrontatie en maken zich weinig zorgen over het isolement.
Lees het artikel.

29-9-2016: De parlementsverkiezingen van 18 september 2016 hebben zo'n grote overwinning voor de presidentiële partij Verenigd Rusland opgeleverd dat de Rusland feitelijk is overgegaan van een vierpartijensysteem naar een éénpartijsysteem.
Lees het artikel.

26-9-2016: De bescheiden renteverlaging van 19 september met een met een half procentpunt en de aankondiging dat er in 2016 geen verdere rentedaling komt, toont aan dat de Centrale Bank van Rusland vooral gericht is op het beperken van de inflatie.
Lees het artikel.

19-9-2016: De uitslag van de Doemaverkiezingen van 18 september 2016 liet een grote overwinning voor Verenigd Rusland (ER) zien. ER sleepte meer dan driekwart van de zetels in de wacht dankzij de lage opkomst en de districtsverkiezingen.
Lees het artikel.

15-9-2016: Het vijfde deel van een serie artikelen over de parlementsverkiezingen van 18 september in Rusland verklaart de geringe steun van de echte oppositiepartijen ook uit hun onvermogen samen te werken.
Lees het artikel.

15-9-2016: Het vierde deel van een serie artikelen over de parlementsverkiezingen van 18 september in Rusland geeft een portret van de overige drie Doemapartijen, met iets meer aandacht voor de populistische LDPR.
Lees het artikel.

15-9-2016: Het derde deel van een serie artikelen over de parlementsverkiezingen van 18 september in Rusland behandelt de positie van de presidentiële partij Verenigd Rusland.
Lees het artikel.

14-9-2016: Het tweede deel van een serie artikelen over de parlementsverkiezingen van 18 september in Rusland bespreekt de aard van de lauwe verkiezingscampagne.
Lees het artikel.

12-9-2016: Het eerste deel van een serie artikelen over de parlementsverkiezingen van 18 september in Rusland gaat grotendeels over de systeemgetrouwe oppositie.
Lees het artikel.

5-9-2016: Na het overlijden van de Oezbeekse despoot Islam Karimov eind augustus 2016 zijn de speculaties over zijn opvolging en de toekomst van het land in volle gang.
Lees het artikel.

12-8-2016: De PMI is een vroege en betrouwbare aanwijzing voor de stand van de economie. De juli-gegevens bevestigen dat de Russische economie binnen afzienbare tijd een traag groeipad betreedt.
Lees het artikel.

12-8-2016: Een update over de tweede achtereenvolgende week (2 t/m 8 augustus 2016) van dalende prijzen in Rusland.
Lees het artikel.

8-8-2016: De inflatie had in juli de dalende lijn weer te pakken, ook dankzij de deflatie van de laatste week van juli. Als deze trend niet verandert, verlaagt de Centrale Bank waarschijnlijk de rente.
Lees het artikel.

4-8-2016: Ondanks de veroordeling van Rusland wegens het faciliteren van dopinggebruik van topsporters, mogen ongeveer twee op de drie oorspronkelijk geplaatste atleten toch naar de spelen in Rio de Janeiro.
Lees het artikel.

28-7-2016: De meeste indicatoren wijzen erop dat de economische neergang voorbij is en Rusland terugkeert naar de slome groei van 2013. Ondanks de wens om een snelle vooruitgang te bereiken zijn er vooralsnog weinig aanwijzingen dat dit gaat lukken.
Lees het artikel.

21-7-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Het laatste deel veertien bekijkt de televisie in Rusland.
Lees het artikel.

18-7-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel dertien gaat over Russische literatuur.
Lees het artikel.

15-7-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel twaalf behandelt kunst in brede zin.
Lees het artikel.

8-7-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel elf benoemt Russische culturele ontwikkelingen.
Lees het artikel.

5-7-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel tien gaat over religie in Rusland.
Lees het artikel.

1-7-2016: Het staat al vrijwel vast dat 2016 het achtste jaar op rij zal zijn dat de Russische bevolking groeit, omdat de demografische gegevens van de eerste maanden van 2016 gunstiger zijn dan in dezelfde periode van 2015.
Lees het artikel.

28-6-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel negen behandelt de Russische strijdkrachten.
Lees het artikel.

21-6-2016: De economische crisis in Rusland heeft geleid tot een grote daling van de lonen en de koopkracht, maar de steun voor het regime heeft hier niet onder geleden.
Lees het artikel.

20-6-2016: Verhoging van de Europese militaire uitgaven is een goed idee omdat de Europese NAVO-landen, inclusief de Baltische Staten, weinig aan defensie spenderen. Dit maakt de uitgesproken vrees voor Rusland ongeloofwaardig.
Lees het artikel.

14-6-2016: Nadat de rente ruim tien maanden ongewijzigd bleef, verlaagde Rusland op 14 juni het belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt. Als er geen duidelijk negatieve financiële consequenties optreden, zullen verdere rentestappen volgen.
Lees het artikel.

1-6-2016: Hoewel de absolute noodzaak ontbreekt probeert de Russische regering weer internationale financiering aan te trekken om een deel van het begrotingstekort te dekken en het politieke isolement van het land in het Westen te doorbreken.
Lees het artikel.

27-5-2016: On April the 26th 1986 nuclear reactor no. 4 in Chernobyl (Ukraine) exploded, the consequences of which still affect the life of inhabitants.
Lees het artikel.

10-5-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel acht benoemt vijf voorvallen in de wetenschap.
Lees het artikel.

9-5-2016: Het onderstaande artikel van 11 april over Russische reacties op de uitslag van het Nederlandse referendum van 6 april 2016 over het Associatieverdrag van de EU met Oekraïne, is nu uitgebreid met twee oppositionele commentaren.
Lees het artikel.

2-5-2016: De Russische werkloosheid is laag en neemt, ondanks de economische crisis, nauwelijks toe, terwijl de beroepsbevolking op peil blijft.
Lees het artikel.

25-4-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel zeven beschrijft maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het artikel.

20-4-2016: De Russische inflatie is snel aan het dalen sinds december 2015. Dit geldt met name voor voedingsmiddelen. Het is de verwachting dat de afname van de prijsstijgingen doorgaat, hoewel in een lager tempo.
Lees het artikel.

11-4-2016: De uitslag van het Nederlandse referendum van 6 april 2016 over het Associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne werd in Rusland niet als bijzonder opvallend gezien.
Lees het artikel.

29-3-2016: Afgezet tegen de doelstellingen en de betrekkelijk lage personele, materiële en financiële kosten, beoordelen Russische experts de Russische militaire activiteiten in Syrië als een succes.
Lees het artikel.

21-3-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel zes behandelt het (verre) buitenland.
Lees het artikel.

17-3-2016: In Rusland wordt meldonium niet als doping beschouwd, maar als een simpel herstelmiddel, en veelvuldig gebruikt. Russen zien de betrapte sporters veeleer als slachtoffer van Ruslands buitenlandse politiek.
Lees het artikel.

11-3-2016: De kans dat de olieprijs in 2016 radicaal gaat stijgen is groot, met name omdat de OPEC samen met Rusland de productie van olie lijken te gaan beperken.
Lees het artikel.

10-3-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel vijf gaat over de buurlanden van Rusland, het 'nabije buitenland'.
Lees het artikel.

1-3-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. In deel vier staan enkele Russische regio's centraal.
Lees het artikel.

24-2-2016: Om de economische crisis te bestrijden heeft het Ministerie van Economische Ontwikkeling een omvangrijk programma voorgesteld dat bestaat uit stimuleringsmaatregelen en geplande privatiseringen.
Lees het artikel.

19-2-2016: Vooralsnog reageert de Russische bevolking berustend op de reële daling van hun inkomen. Men consumeert gewoon minder en goedkoper.
Lees het artikel.

16-2-2016: Poetin verwelkomt de immigratie van etnische Russen, maar het verdwijnen van de Russische aanwezigheid in de buurlanden, met name in Centraal-Azië, vermindert de invloed van Moskou.
Lees het artikel.

5-2-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel drie benoemt kenmerkende economische voorvallen in Rusland en de rest van de wereld.
Lees het artikel.

5-2-2016: Het is opmerkelijk dat de groei van de Russische bevolking in 2015 bijna even snel voortging als in 2014 ondanks de slechte sociaal-economische onmstandigheden.
Lees het artikel.

29-1-2016: Ook voor 2015 hebben Russische taalkundigen de opvallendste Russische woorden en uitdrukkingen van het jaar gekozen, die voornamelijk het grimmige en gewelddadige karakter van 2015 weerspiegelen.
Lees het artikel.

26-1-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel twee gaat over politieke zaken.
Lees het artikel.

18-1-2016: Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2015 in Russische ogen volgens de kwaliteitskrant Nezavisimaja Gazeta. Deel een behandelt algemene ontwikkelingen.
Lees het artikel.


Archief: 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2017   2018   2019   2020   2021